بایگانی برچسب : انسان بودن هزينه سنگينی دارد

انسان بودن هزینه سنگینی دارد!

دوستی سنی و شیعه

کسی که درباره پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف و شعور دارند، احمق نیست، عزت نفس دارد. 🔸 کسی که برای شنیدن حرف ها و شعرها و قصه ها و اثار هنری یک جوان بی تجربه وقت می گذارد و حوصله به خرج …

ادامه مطلب »