بایگانی برچسب : انکی و نین خورسگ

ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۵

ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۵ {نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۴۵} {انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۳۷} { نیبیرو ۵} { مردوخ کیست }   اگر نیبیرو جایگاه میخگاه یا همان جایگاه ستاره قطبی در آسمان شب باشد. آنگاه باید مردوخ …

ادامه مطلب »