بایگانی برچسب : اولي همسر يک طغيانگر بود

همسر فرعون…

همسر فرعون تصمیم گرفت که عوض شود و شُد یکی از زنان والای بهشتی…. پسر نوح تصمیمی برای عوض شدن نداشت… غرق شد و شُد درس عبرتی برای آیندگان… اولی همسر یک طغیانگر بود و دومی پسر یک پیامبر… برای عوض شدن هیچ بهانه ای قابل قبول نیست…. این خودت …

ادامه مطلب »