بایگانی برچسب : اینجا تا به نزد خدای منان چه مقدار راه

یک قدم

عارفی را پرسیدند از اینجا تا به نزد خدای منان چه مقدار راه است؟ فرمود: یک قدم گفتند: این یک قدم کدام است؟ فرمود: پا بگذار روی خودت…

ادامه مطلب »