بایگانی برچسب : باقالی پلو و ماهیچه

مردی در رستوران ؟؟

مردی در رستوران با تلفن صحبت می کرد، ناگهان خوشحالی کرد و گفت: همه مهمان من هستن به باقالی پلو و ماهیچه، بعد از ۱۸ سال دارم بابا میشم. چند روز بعد اون مرد رو با بچه ۳ ساله دیدم. علت کار اون روزشو پرسیدم. گفت: آن روز میز بغلی، …

ادامه مطلب »