بایگانی برچسب : برادر اطلس

ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۷ 

سلطان نصیر

ذوالقرنین قرآن کیست ?۷۷ {نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۳۸} {انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۳۰} { ارتباط احکام نجومی با اسطوره ۷} { شحر و شلیم ۲} نکته ۳: نکتهٔ مهمی که در اسطوره شحر و شلیم خودنمایی می …

ادامه مطلب »