بایگانی برچسب : برای نماز صبح را

شیخی …

شیخی را پرسیدند؟ بیداری اسلامی چیست؟ . . شیخ پاسخ داد : بیدار شدن با بوسه های همسر ، برای نماز صبح را “بیداری اسلامی” مینامند.

ادامه مطلب »