بایگانی برچسب : برنامه حسابداری کنترل و مدیریت پول سحر

برنامه حسابداری کنترل و مدیریت پول سحر( کاملاًرایگان و پولی)

قابل فهم، ساده و سریع. امکان ایجاد حساب ها و طرف حساب های نامحدود. امکان ایجاد گروه های هزینه و درآمد به صورت درختی. امکان تخصیص بودجه جهت گروه های هزینه.

ادامه مطلب »