بایگانی برچسب : بقیع در تاریخ

بقیع در گذر تاریخ

بقیع در گذر تاریخ نویسنده : محمدامین پورامینى لغت بقیع در لغت به زمین گسترده و بزرگى گویند که داراى درخت باشد که یکى از آنها، بقیع “غرقد” است. غرقد، نام درختى است که در آن محیط بوده است، گرچه بعدها آن درختان را کندند، ولى اسم آن باقى ماند …

ادامه مطلب »