بایگانی برچسب : بلاها براى فاجر و صالح

چرا بلاها هم براى فاجر است و هم براى صالح

گاه مردم گرفتار بلایى مى‏شوند که نیکوکار و بدکار را فرا مى‏گیرد، گاه نیز انسانهاى نیکوکار دچار مى‏شوند و بدکاران مى‏رهند. اینان مى‏گویند: این امر با تدبیر و حکمت نمى‏سازد پس چه دلیلى دارد؟ در پاسخ آنان باید گفت: اگر چه این بلاها گاه صالح و طالح را در بر …

ادامه مطلب »