بایگانی برچسب : بندناف و همزاد

همزاد ۱

سلطان نصیر

چون سخن از بندناف و جفت به میان آمد. فقیر بد ندیدم که در باره موجودی به نام همزاد توضیحاتی خدمت خوانندگان ارائه دهم زیرا با بندناف و جفت ارتباط دارد. در نزد عموم اهالی علوم غریبه همزاد همان قرین جنی است که شیطن وجودی ما انسانهاست. اما در نزد …

ادامه مطلب »