بایگانی برچسب : بنده نشوی

بندگی چیست؟

درویشی سوال کرد: یا شیخ بندگی چیست ؟ گفت :خدایت آزاد آفرید ! آزاد باش گفت :سوال در بندگی است . پاسخ داد :ندانی تا آزاد نگردی از دو جهان بنده نشوی ؟

ادامه مطلب »