بایگانی برچسب : بهترين سپاسگزاري و شكر نعمت،بخشودن آن به ديگران است