بایگانی برچسب : به زمین برو و با ارزش ترین چیز دنیا را برای من بیاور

با ارزش ترین چیز دنیا…

روزی فرشته ای از فرمان خدا سرپیچی کرد و برای پاسخ دادن به عمل اشتباهش در مقابل تخت قضاوت احضار شد. فرشته از خداوند تقاضای بخشش کرد. خداوند با مهربانی نگاهی به فرشته انداخت و فرمود: من تو را تنبیه نمی کنم، ولی تو باید کفاره گناهت را بپردازی. کاری …

ادامه مطلب »