بایگانی برچسب : به شما چه

به ملانصرالدین گفتن: آش بردن،گفت:به من چه؟ گفتند آخه خونه شما بردن،گفت:به شما چه؟؟ این حکایت باید بشه سرلوحه ی زندگیمون! خیلی وقتا دنبال دانستنش نباش ندونی راحت تری.

ادامه مطلب »