بایگانی برچسب : بیست سی سال قبل

حقم بود…

آبگوشت مردی مبگفت : با چند تا از رفیـقام سوار تاکسی بودیـم که راننـده ی تاکسی برای اینکه ما رو نصیحــت کنه که در این سنین جوانی مواظب خودتون باشید ، گفت : بیست سی سال قبل وقتی که ۱۸ سالم بود ، توی محلمون یک زن خراب زندگی می …

ادامه مطلب »