بایگانی برچسب : تا بهشت

تا بهشت؟؟

از دانای پیر زمانه پرسیدند تا بهشت چقدر راه است؟ گفت یک قدم.! گفتند چطور؟ گفت: یک پایت را که روی نفس شیطانی بگذارید ، پای دیگرت در بهشت است..

ادامه مطلب »