بایگانی برچسب : تعریف زندگی

تعریف زندگی؟؟

معلم گفت: زندگی را تعریف کن گفتم زندگی تعریف کردنی نیست ناراحت شد و نمره ام را صفر داد سالها بعد که او را دیدم، پیر شده بود و عصا به دست راه می رفت جلو رفتم و گفتم: زندگی را تعریف کن، آرام خندید و گفت: نمره ات بیست …

ادامه مطلب »