بایگانی برچسب : تفنوت

ایزدبانوی شیطانی تانیت کارتاژ و تفاوت ایزدبانوی شیطانی تفنوت

تصویر تانیت ایزدبانوی شیطانی مورد پرستش مردمان کارتاژ باستان با سری شیر مانند آنچه که باید بدان توجه داشته باشند. شباهت تانیت به تفنوت مصری است. در اساطیر مصر تفنوت هم به مانند تانیت با سری شیر مانند نمایش داده شده است. شوهر تفنوت شو ایزد آب و هوا بوده …

ادامه مطلب »