بایگانی برچسب : جشن اکیتو در بابل قدیم

ذوالقرنین قرآن کیست ?۴۲

سلطان نصیر

ذوالقرنین قرآن کیست ?۴۲ {نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب ۶} { نگاهی به جشن اکیتو در بابل قدیم ۳} {هشت روز نخست، خود به دو دوره تقسیم می شد. در چهار روز نخستین _آماده سازی معبد اسگیل Esagila برای انجام مراسم …

ادامه مطلب »