بایگانی برچسب : جنیان اصیل صدر اسلام

علوم غریبه، اساتید، وادی جن ۸

سلطان نصیر

پیشتر در دروس گفته شد که قطارکش خاکساران رهبر خاندان های اصیل جنیان شیعه یعنی زعیون و زعفریون و مالک و جرجیون و خدام مسکنیه ملکه قیطون و سقلابی ها و سادات جن می باشد. اما موجودات اصیل شیعه در صدر اسلام به این خاندان ها محدود نمی شود. در …

ادامه مطلب »