بایگانی برچسب : حشمت الله

علوم غریبه، اساتید، وادی جن ۲

سلطان نصیر

ایشان چند شاگرد مانند خود تربیت نموده اند ؟ ایشان چه آثار و تحقیقات مهمی در باب این موجودات که وادی تخصصیشان بوده، انجام داده اند ؟ دانستنی ها و دانش تجربیشان را تا چه میزان ثبت نمودند تا بکار آیندگان بیاید ؟ پاسخ این سوالات تقریباًروشن است خروجی ملاحسن بسیار اندک است. …

ادامه مطلب »