بایگانی برچسب : خدای هرکس را شناختم

خدای هرکس را شناختم

✍️⭕️ تلنگر به شوخی به یکی از دوستانم گفتم: من ٢٢ ساعت متوالی خوابیده ام! گفت: بدون غذا؟! همین سخن را به دوست دیگرم گفتم: گفت: بدون نماز؟! و این گونه خدای هرکس را شناختم.. مصطفی چمران

ادامه مطلب »