بایگانی برچسب : داستان خساط

بهترین خیاط کوچه؟

تو یه کوچه ای چهار تا خیاط بودند که همیشه با هم رقابت داشتند. یک روز، اولین خیاط یه تابلو بالای مغازه اش نصب کرد. روی تابلو نوشته بود “بهترین خیاط شهر” دومین خیاط روی تابلوی بالای سردر مغازش نوشت “بهترین خیاط کشور” سومین خیاط نوشت “بهترین خیاط دنیا” چهارمین …

ادامه مطلب »