بایگانی برچسب : دختران چادری

خنکای بهشت گوارایتان دختران چادری

و تو … میتوانی روسری نصفه نیمه ات را هی برداری و دوباره بزاری! میتوانی گاهی بادبزنش کنی! میتوانی مانتوی سفید کوتاه نازک چسبان بپوشی تا گرمت نشود! میتوانی شلواری بپوشی که دمپایش تا صندل ات ۲۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد! میتوانی جوراب هم نپوشی! لاک هم لابد خنک کننده …

ادامه مطلب »