بایگانی برچسب : دخترکی کنار مادر و برادر مریضش

خدا و دخترکی کوچک(+عالی)

فرشته از خدا پرسید: مردمانت مسجد میسازند… نماز میخوانند… چرا برایشان باران نمیفرستی؟؟!! خدا پاسخ داد: گوشه ایی از زمین دخترکی کنار مادر و برادر مریضش در خانه ای بی سقف بازی میکند… تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند، آسمان من سقف آنهاست… پس اجازه بارش نمیدهم خدایا نانی ده که …

ادامه مطلب »