بایگانی برچسب : دین مردم تمدن کارتاژ

دین مردمان کارتاژ ۱

دین مردم تمدن کارتاژ

{ دین مردم تمدن کارتاژ ۱} {دین ۱. مقدمه دین، مسلما در تمدن کارتاژ سهمی مهم داشت. قربانی به منزله عامل اصلی بود و در هر نوع تولید هنری در معابد، گورها، ستونهای یادمانی، سنگ های روی گور، تندیس های کوچک و حرزها، منعکس شده است. اسناد ادبی موجود، با …

ادامه مطلب »