بایگانی برچسب : غصه های گذشته

لبخند و گریه؟

👤 پیری برای جمعی سخن میراند، 🔹لطیفه ای برای حضار تعریف کرد همه دیوانه وار خندیدند. 🔹بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد کمتری از حضار خندیدند…. 🔹او مجدد لطیفه را تکرار کرد تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به آن لطیفه نخندید. 👤او لبخندی …

ادامه مطلب »