بایگانی برچسب : فقر

فقر این است

فقر  این است…. میخواهم  بگویم …… فقر  همه جا سر میکشد ……. فقر ، گرسنگی نیست ….. فقر ، عریانی  هم  نیست …… فقر ،  گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان میکند ……… فقر ، چیزی را  ” نداشتن ” است ، ولی  ، آن چیز پول نیست …

ادامه مطلب »