بایگانی برچسب : فقيری سه عدد پرتقال خريد

فقیری

فقیری سه عدد پرتقال خرید اولی رو پوست کَند خراب بود دومی رو پوست کَند اونم خراب بود بلند شد لامپ رو خاموش کرد و سومی رو خورد. گاهی وقتا باید خودمون را به ندیدن و نفهمیدن بزنیم تا بتونیم زندگى کنیم…! وقتى گرسنه اى یه لقمه نون خوشبختیه وقتى …

ادامه مطلب »