بایگانی برچسب : قضاوت با ما

قضاوت ما و خود ما

در رستوران بودم ک میز بغلی توجهم را جلب کرد. زن و مردی حدود چهل ساله روبه روی هم نشسته بودند و مثل یک دختروپسر جوان چیزهایی میگفتندو زیرزیرکی میخندیدند. بدم آمد. باخودم گفتم چه معنی دارد؟شما بااین سن تان باید بچه دبیرستانی داشته باشید. نه مثل بچه دبیرستانی ها …

ادامه مطلب »