بایگانی برچسب : قطب معدل النهار

ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۷

ذوالقرنین قرآن کیست ?۸۷ {نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب۴۷} {انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۳۹} { نیبیرو ۷} { مردوخ کیست ۳} نگاره ای از مردوخ ایزد حاصلخیزی و محتملاً رب النوع صورت فلکی جاثی در حال مبارزه با …

ادامه مطلب »