بایگانی برچسب : مادام هلنا

علوم غریبه، اساتید، وادی جن ۳

سلطان نصیر

یکی از مثال های روشنی که می توانم در باب تأثیر نقش ثبت اندیشه ها و حالات و تجربیات یاد نمایم. شیخ اکبر محمد محی الدین ابن عربی است. وی از صوفیان و عرفای بزرگ عالم اسلام است که در طول زندگی خویش بیش از پانصد اثر بزرگ و کوچک …

ادامه مطلب »