بایگانی برچسب : ماه خونین یا شب هکاته 2

ماه خونین یا شب هکاته ۲

سلطان نصیر

اما ایزدبانوی هکاته کیست ? { هکات hecate (اساطیر یونان) الهه ماه که ماهیت الهه آفتاب و الهه عالم اسفل نیز دارد. در جنگ ها و مسابقات ورزشی و شکار مردم را یاری می کرد و مددکار کودکان، گله ها و رمه ها بود، بعدها الهه سحر و جادو و …

ادامه مطلب »