بایگانی برچسب : ماه گرفتگی در باورهای عامیانه

ماه گرفتگی در باورهای عامیانه

سلطان نصیر

{ در زندگی هندیان زمان ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی از جهت اساطیر بسیار مهم است . گویند علت خسوف ، دیو راهو است . زمانی که خدایان و دیوان ، اقیانوس را برای گرفتن آب حیات به هم زدند ، چون آب حیات به دست آمد ، راهو آن …

ادامه مطلب »