بایگانی برچسب : محل زندگی گرگسار

مازندران باستان کجاست۴

مازندران

{مازندران باستان کجاست؟۴} اما حال به نقل مدخل مازندران از کتاب فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه می پردازیم : { مازندران مازندران از زمان تدوین شاهنامه ابومنصوری (۳۴۶_۳۳۹ ق) تا کنون ظاهرا بحث انگیزترین نام جغرافیایی شاهنامه بوده است. در مقدمه شاهنامه ابومنصوری پس از معرفی ایرانشهر و کشورهای پیرامون آن …

ادامه مطلب »