بایگانی برچسب : محمد خسروانی

مورچه و غرور انسان

شخصی به قصد تحقیر کردن، “مورچه ای “را با انگشت فشار داد. مورچه خندید و گفت: ای انسان مغرور نباش! که تو در قبرت برای من وعده غذایی بیش نیستی. در اوج قدرت مرد باش!!! محمد خسروانی

ادامه مطلب »