بایگانی برچسب : مقعد و رابطه جنسی

مقعد ؟؟

❣️شاید شما بتوانید مداد را در دهانتان گذاشته و با آن مطلبی روی کاغذ بنویسید.اما مداد برای دهان شما طراحی نشده است. ❣️مقعد نیز از نظر فیزیولوژیکی برای سکس طراحی نشده.نقطه سر خط.

ادامه مطلب »