بایگانی برچسب : من هیچگاه سنگ وجودم را نشکستم تا مهر تو را به خود ببینم

مانند کرم زندگی می‌کرد؟

سلطان نصیر

چوپانی عادت داشت تا در یک مکان معین زیر یک درخت بنشیند و گله گوسفندان را برای چرا در اطراف آنجا نگه دارد. زیر درخت سه قطعه سنگ بود که چوپان همیشه از آنها برای آتش درست کردن استفاده می‌کرد و برای خود چای آماده می‌کرد. هر بار که او …

ادامه مطلب »