بایگانی برچسب : مه رویان

حرف مردم(+عالی)

شخصی از یکی از دانشمندان پرسید: مردی با زیبارویی تنها در خانه خلوت که درهایش بسته است و نگهبانان در خواب و غفلت هستند، نشسته. با توجه به اینکه هوای نفس اشتها دارد و چیره شده است، به گونه ای که گویند: خرما رسیده است و نخلبان از کسی جلوگیری …

ادامه مطلب »