بایگانی برچسب : نارام سین ذوالقرنین اصلی

ذوالقرنین احتمالی ۵

پیش از نوشتن بخش تفصیلی در مورد نارام سین و تطبیقش با ذوالقرنین تصمیم گرفتم به دو مطلب اشاره نمایم. بخش اول نمی دانم چند تن از خوانندگان مطالعات تاریخی جدی دارند؟! در تاریخ پژوهی ایران باستان ما کتیبه ها و گل نبشته هایی از دوره هخامنشی تا دوره ساسانی …

ادامه مطلب »