بایگانی برچسب : نقشه نیست پس چیه؟!

نقشه نیست پس چیه؟!

قلب هر انسان آزاده ای می میرد از این همه خیانت 🔺دقیقا گذاشتند در آستانه ۴٠ سالگی انقلاب ،صف گوشت درست کردند تا ۴٠ سال عزت و شرف و سرخم نکردن ایران عزیز، در رسانه های وابسته ترین کشورهای دنیا و بدوی ترین و دیکتاتوری ترین ساختارهای سیاسی به تمسخر …

ادامه مطلب »