بایگانی برچسب : نین خورسگ

 ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۶ 

ذوالقرنین قرآن کیست ? ۴۶ { نگاهی به اساطیر میان رودان و ارتباط آن با صور فلکی در آسمان شب ۷} { انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۱} اسطوره انکی و نین خورسگ یکی از بهترین متون میان رودان است که چگونگی تولد عده ای از ایزدان میان …

ادامه مطلب »