بایگانی برچسب : هر گاه چشم، شهوت بين شود، ديده عاقبت بينيِ دل كور شود.