بایگانی برچسب : “” همه انسانها قدرت انتقاد دارند ولی جرات اصلاح نه

قدرت انتقاد واصلاح?

فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت. استاد به او گفت که دیگر شما استاد شده ای و من چیزی ندارم ک به تو بیاموزم. شاگرد فکری به سرش رسید، یک نقاشی فوق العاده کشید و آنرا در میدان شهر قرار داد …

ادامه مطلب »