بایگانی برچسب : وادی جن

علوم غریبه، اساتید، وادی جن ۵

سلطان نصیر

نکته : استاد مربوطه در شهر رُشتخوار خاکستری است و جزو اساتید مثبت نیست و البته باید توجه داشت که بیشتر این افراد دست توانمندی در وادی تسخیر دارند. بعضاً در وادی علمی علوم غریبه و علومی نظیر جفر و نجوم و اوفاق و رمل چندان استاد نیستند. مراجعه مسئولین …

ادامه مطلب »

علوم غریبه، اساتید، وادی جن ۱

{علوم غریبه، اساتید، وادی جن ۱ } از آنجایی که در این مدت یک سال و اندی که راه ایمیل ها برای پرسش و پاسخ باز بوده و فقیر بارها به سوالاتی در باب جنیان و علوم خفیه و غیره پاسخ هایی داده ام و تقریبا از پرسش و پاسخ …

ادامه مطلب »