بایگانی برچسب : ورود امام زمان

شب عروسی ؟

ورود امام زمان ممنوع!!! شوخی نبود که، شب عروسی بود! همان شبی که هزار شب نمیشود همان شبی که همه به هم محرمند… همان شبی که وقتی عروس بله میگوید، به تمامی مردان داخل تالار محرم میشود! همان شبی که فراموش میشود عالم محضر خداست… آهان یادم آمد! این تالار …

ادامه مطلب »