بایگانی برچسب : يك شاه

شاه خودم؟؟

پادشاهی، در اطراف کاخ قدم می زد که با مرد بسیار پیری که مثل شاخ شمشاد از جهت مخالف می آمد روبه رو شد. شاه ازپیرمرد پرسید: «تو کیستی؟» پیرمرد پاسخ داد: «من یک شاه هستم.» شاه خندید و گفت: «یک شاه، قلمرو سلطنت تو کجاست؟» پیرمرد مغرور پاسخ داد: …

ادامه مطلب »