بایگانی برچسب : پاکش کن

کودک باش؟!

دختر کوچولویی با مداد شمعی نصف مبل کرم رنگ نشیمن رو سیاه کرده بود. وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که : عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای می بینم. به نظرت باید چکار کنم؟ خونسرد سری تکون داد و گفت: خب پاکش کن! …

ادامه مطلب »