بایگانی برچسب : پایگاه شعیبیه

هاشمی رفسنجانی و عدام بیش از ٧٠ نفر؟

پایگاه شعیبیه

⭕️ هاشمی رفسنجانی چگونه باعث اعدام بیش از ٧٠ نفر از ارتشی های عراق شد ؟ 🔸خیابان خاوران توی یک فرش شویی بمب زده بودند و عمل نکرده بود. رفتیم بمب را در آوردیم. همه چیز درست بود ولی خرج کمکی آن را نزده بود. 🔸ما فرمی ‌داشتیم که باید …

ادامه مطلب »